Thông tin chi tiết

Diện tích 67.5
Ngày tạo 23 ngày trước