Thông tin chi tiết

Diện tích 400
Dự án Khu đô thị mới Đông Tăng Long
Ngày tạo 23 ngày trước