Thông tin chi tiết

Diện tích 100
Dự án Khu đô thị mới Đông Sơn
Ngày tạo 23 ngày trước